Aktuálna ponuka školení

Naša spoločnosť 1. slovenská škola spoločenskej etikety a biznis protokolu, s. r. o. sa venuje výučbe spoločenskej etikety a biznis protokolu a tém z oblasti mäkkých zručností, ktoré s nimi súvisia.

Nami ponúkané témy je možné prispôsobiť klientovi na mieru v počte hodín, úrovne (začiatočník, pokročilý, expert) a spôsobu prezentácie (prednáška, seminár, workshop, tréning) ako i cieľovej skupine.

Profesionálne sa venujeme týmto témam:

  • Spoločenská etiketa
  • Biznis protokol
  • Stolovanie

Pre vytvorenie cenovej ponuky, prosím, použite formulár. Cenová ponuka Vám bude vytvorená najneskôr do 2 pracovných dní.

Pani Etiketa

Prednáška pre základné školy o základoch spoločenskej etikety.

Čím skôr, tým lepšie platí pri spoločenskej etikete dvojnásobne. Deti sa učia rýchlejšie ako dospelí, využime túto schopnosť na obohatenie ich životov. Každá rodina je iná a preto je potrebné deťom ponúknuť možnosť naučiť sa zdraviť, oslovovať, správne tykať a vykať, predstaviť sa, podať ruku, stolovať… tak, aby sa výborne pripravili na dospelosť.

Lektor: Mgr. Miriam Miková, Mgr. art. Elena Horňáková.

Pani Etiketa o mladom džentlmenovi a dáme

Prednáška pre stredné školy o spoločenskom správaní a stolovaní.

Spoločenská etiketa pre tínedžerov zahŕňa všetky oblasti spoločenského života a života v rodine. Hlbšie vedomosti a praktické zručnosti majú pomôcť dospievajúcim k vytvoreniu návyku a k ich prezentácii na verejnosti. Naučia sa vytvárať prvý dojem a budovať si vlastný imidž, nadobudnú sebadôveru a sebaistotu v spoločenských situáciách, stratia obavy, strach a hanbu z toho ako sa správať v nových situáciách, utvrdzujú sa v morálnych a etických hodnotách.

Lektor: Mgr. Miriam Miková, Mgr. art. Elena Horňáková.

Budovanie imidžu I.

Prvý dojem a vizuálna stránka človeka.

Imidž je obraz o nás, ktorý si vytvárame v očiach iných ľudí. Viac ako 75 percent informácií o sebe k iným ľuďom vysielame na základe vizuálneho vnemu. Materiál, farby, strihy, dĺžka oblečenia, vôňa, neverbálna komunikácia, úprava celého tela, účes, farba vlasov, úprava tváre a rúk – to všetko zohráva dôležitú úlohu v tom, ako sa na nás ľudia pozerajú a čo si o nás pri prvom stretnutí myslia. To je prvý dojem. Imidž si však vytvárame dlhodobo a my vás na túto cestu výborne pripravíme.

Lektor: Mgr. Miriam Miková, Mgr. art. Elena Horňáková.

Spoločenská etiketa

Pravidlá správania v spoločnosti sa týkajú bežného života.

Sú zmesou pravidiel písaných, nepísaných, zvykov a tradícií spoločenstva, v ktorom žijeme a pohybujeme sa. Aj z tohto dôvodu je bežné kým navštívime iný kraj, krajinu, svetadiel zistiť si čo najviac informácií o miestnych zvykoch a tradíciách a o pravidlách správania, aby sme ľahšie zapadli a nevytŕčali nevhodným správaním. Výučba zameraná na spoločenskú etiketu (bontón, móres) obsahuje všetky súčasti spoločenského života, ktorým sa prezentujeme na spoločenských podujatiach, na ulici, v rodine, na návšteve, dovolenke…

Lektor: Mgr. Miriam Miková, Mgr. art. Elena Horňáková.

Biznis protokol

Pravidlá správania v práci usmerňuje biznis protokol,

ktorý sa týka výhradne pracovného prostredia a nie je vhodné prenášať ho do spoločenského kontaktu. Aj pravidlá správania v práci, do ktorých vstupujú zvyky a tradície spoločnosti, pre ktorú pracujeme sú imidžotvorným prvkom nielen jednotlivca, ale i celej spoločnosti. Z tohto dôvodu býva často jedným z prvých školení akými prejde nový zamestnanec práve biznis protokol, aby sa hneď na začiatku pracovného pomeru stotožnil s vhodnou prezentáciou seba a spoločnosti pred odbornou a širokou verejnosťou.

Lektor: Mgr. Miriam Miková, Mgr. art. Elena Horňáková.

Stolovanie

Pracovné raňajky, obed, večera, raut, či recepcia

sú súčasťou pracovných kontaktov a čím ľahšie sa dokážeme počas stolovania správať tým skôr z nás opadne tréma a strach a môžeme sa plnohodnotne venovať rozhovoru a téme stretnutia. Spoločenský kontakt sa veľmi často deje v kaviarni, reštaurácii, na návšteve za prestretým stolom. Rodina sa stretáva okolo prestretého stola a práve tieto chvíle bývajú nezabudnuteľné, no a kde inde ako v rodine by sme sa mali správať najlepšie.

Lektor: Mgr. Miriam Miková, Mgr. art. Elena Horňáková.

Objednávka školenia

Pre vytvorenie cenovej ponuky prosím vyplňte tento formulár. Cenovú ponuku, prispôsobenú presne Vašim požiadavkám, Vám pripravíme najneskôr do 2 pracovných dní.

Nové pole